Akcja Ewakuacja – survival miejski jakiego jeszcze nie było. Nasze praktyczne zajęcia przetrwania, prowadzone w przestrzeni funkcjonującego miasta, obejmowały przebycie trasy zadaniowej, a następnie realizację modułów warsztatowych, urozmaicanych niecodzienną praktyką.

Kilka słów od jednego z uczestników:

„To już mój kolejny raz gdy mogę brać udział w Waszej realizacji i za wartość dodana traktuje to, że każdorazowo potraficie mnie zaskoczyć. Ilość praktycznej wiedzy to jedno – jest to niezwykle cenne, ale gdyby nie fakt, ze nigdy nie wiesz co czeka Cie za rogiem pewnie byłoby po prostu przydatna wiedza. U Was, ubrane w realistyczne pozoracje i niespodziewane zbiegi okoliczności sprawia, że nie możesz doczekać się co wydarzy się za chwile, a jednocześnie masz poczucie że możesz nie podołać. Dzięki temu to są prawdziwe sprawdziany.
Miejskie środowisko w tej perspektywy okazało si dość paskudnym miejscem, czego na co dzień chyba nikt z nas nie dostrzega. Niebezpiecznym, zaskakującym, wrogim. Jednocześnie pełnym przydatnych gadżetów :)”

„Akcja Ewakuacja 2014” zakończyła się sukcesem z następujących powodów:

 1. Zwerbowaliśmy grupę pasjonatów, którzy nie obawiali się stawić czoła nieznanemu. Przybyli na miejsce zbiórki w 30-40 minut od wezwania sms-em. Termin ćwiczenia był do końca objęty tajemnicą. Zależało nam na symulacji efektu zaskoczenia przez sytuację kryzysową. Czas spotkania określony był w taki sposób, by wymusić przemieszczanie się przez miasto w godzinach szczytu. To kolejny celowy zabieg. Sytuacje kryzysowe zawsze wiążą się z zaskoczeniem, paraliżem i dezorganizacją.
 2. Zrealizowaliśmy prawie w całości założony plan zadań. Czasowe kalkulacje oraz przewidywane zachowanie grupy w ramach poszczególnych zajęć okazały się trafne. Akcja Ewakuacja wymagała wyjątkowo sprawnego koordynowania działań wielu instruktorów, partnerów oraz osób wspomagających logistycznie nasze wydarzenie. Ciekawostką była również interakcja wszystkich osób zaangażowanych w „AE” z otoczeniem, czyli normalnie funkcjonującymi ulicami, budynkami, ludźmi, w tym także służbami mundurowymi. Wcześniejsze powiadomienia pisemne o naszym ćwiczeniu, złożone Komendantowi Miejskiemu Policji, Komendantowi Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej okazały się wyjątkowo istotnym elementem przygotowań.
 3. Zachowaliśmy niezbędny poziom bezpieczeństwa, mimo szczególnie kontuzjogennego otoczenia oraz kilku karkołomnych ćwiczeń i zadań. Wielkie dzięki ratownikom zabezpieczającym nas przez cały okres Akcji oraz uczestnikom za zdolność zachowania skupienia i świadomości wszelkich podejmowanych czynności.
 4. W ramach przygotowań wydarzenia, nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów. Wsparcie Partnerów było bezcenne! Bez niego Akcja Ewakuacja nie byłaby nasycona praktyczną nauką tak wielu dyscyplin. W wyszczególnieniu zakresu merytorycznego Akcji, wskażę i zaznaczę wszystkich Partnerów ćwiczenia, którym raz jeszcze serdecznie dziękuję za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie.
 5. Mimo zrealizowania w ramach Akcji Ewakuacji 2014 jedynie wybranego zakresu tematycznego (mieliśmy w końcu jedynie 24 godziny), wypracowaliśmy system praktycznego szkolenia w mieście. Z całego przedsięwzięcia wypisane zostały szczegółowe wnioski ewaluacyjne, które posłużą nam w przyszłości. Możliwe, że koncepcja Akcji Ewakuacji zrealizowana zostanie przez nas również w innych miastach.

Uczestnicy pierwszej, pilotażowej edycji Akcji Ewakuacji mieli okazję do następujących ćwiczeń:

 • zgrywanie zespołu w ramach skrytego przenikania do budynku, z wykorzystanie ukrytego przejścia podziemnego i wykonaniem ćwiczenia sprawnościowego,
 • nauka wyboru zoptymalizowanej trasy i sposobu dyskretnego marszu grupy przez miasto,
 • symulacja napadu na uczestników, wykonanego z elementem zaskoczenia przez agresywną grupę, w celu odebrania plecaków z zapasami i sprzętem (punkt zrealizowany przez instruktorów i członków olsztyńskiej szkoły Krav Maga Rebel & Taurus)
 • pozyskiwanie sprzętu i przydatnych przedmiotów ze spreparowanego na potrzeby ćwiczenia śmietnika,
 • pierwsza pozoracja medyczna wykonana w mieście, przy obecności przechodniów,
 • pozyskiwanie wody z miejskiej fontanny oraz z wodociągu,
 • próby wejścia w eter i nawiązania łączności radiowej z radia łączonego z akumulatorem
 • rozpoznanie obiektu docelowego, wykorzystanego jako baza noclegowa, którym był budynek zdewastowanej hali remontowej, do którego należało się „włamać” forsując drzwi zamknięte na kłódki,
 • wykonanie improwizowanego schronienia wewnątrz budynku (tzw „ciepły kąt”),
 • nauka wykonania improwizowanego paliwa stałego oraz improwizowanego oświetlenia elektrycznego,
 • ćwiczenie „labirynt”, czyli nocna symulacja ewakuacji z płonącego budynku. Uczestnicy mieli utrudnioną komunikację werbalną i postrzeganie otoczenia między innymi poprzez użycie masek przeciwgazowych i częściowo zasłonięte wizjery (nie było to szkolenie ochrony przed substancjami trującymi!),
 • zajęcia warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy (zakres BLS, realizowany przez ratownika Universal Survival oraz ratownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie)
 • zajęcia warsztatowe z zakresu samoobrony ze szczególnym naciskiem na deeskalacje konfliktu na ulicy (instruktor olsztyńskiej szkoły Krav Maga Rebel & Taurus) oraz praktycznym użyciem miotacza gazu pieprzowego i żelu drażniącego,
 • zajęcia z zakresu techniki ewakuacji poszkodowanego z samochodu osobowego, wraz z praktyką cięcia pasów bezpieczeństwa przy użyciu noża oraz ostrza improwizowanego,
 • zajęcia z zakresu praktycznego wykorzystania gaśnicy proszkowej i sposobu używania innych typów gaśnic (realizacja i zabezpieczenie materiałowe – Ochotnicza Straż Pożarna z Jonkowa)
 • ćwiczenie ewakuacji po elewacji budynku z pierwszego piętra, z wykorzystaniem improwizowanych „lin” oraz „uprzęży”. Uczestnicy wykorzystali w tym zakresie przede wszystkim wąż strażacki wydobyty ze skrzynki hydrantu oraz podarte na ćwiartki prześcieradła (asekurację ćwiczącym zapewnili członkowie Klubu Wysokogórskiego z Olsztyna)
 • druga pozoracja medyczna, obejmująca zderzenie samochodów osobowych, ewakuację z płonących pojazdów. Ciekawostką było praktyczne wezwanie karetki poprzez faktyczne wykonanie telefonu na numer alarmowy i stabilizowanie stanu poszkodowanych do przyjazdu zespołu medycznego. (w ćwiczenie włączyła się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, umożliwiając wykonanie telefonu do dyspozytora na numer 999 oraz przyjazd karetki).
  inne, drobne ćwiczenia uzupełniające

Jako organizatorzy Akcji Ewakucji – instruktorzy szkoły przetrwania UNIVERSAL SURVIVAL oraz jako członkowie Jednostki Strzeleckiej 4016 Olsztyn, serdecznie dziękujemy:

Panu Piotrowi Grzymowiczowi – Prezydentowi Olsztyna oraz Panu Zbigniewowi Karpowiczowi – Dyrektorowi Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych oraz Pani Monice Michniewicz – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędy Miasta Olsztyn, za umożliwienie skorzystania z budynków niezbędnych do realizacji większości ćwiczeń.

Panu Andrzejowi Lisowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn, za zaaprobowanie naszego ćwiczenia.

Pozostałym członkom Jednostki Strzeleckiej 4016 – współorganizatorom wydarzenia, za bezcenne wsparcie organizacyjne i logistyczne ćwiczenia.

Sponsorom sprzętowym za udostępnienie nietypowych pomocy dydaktycznych:

 • Sklepowi „KARALUCH” – oferującego małe rzeczy na duże katastrofy
 • „Auto – Części KORKUĆ” – serwisowi z częściami samochodowymi
 • Ochotniczej Straży Pożarnej z Jonkowa

Patronom medialnym, za przekazywanie informacji na temat naszego wydarzenia w eterze oraz internecie:

 • Polskiemu Radiu Olsztyn,
 • Gazecie Turystycznej Warmii i Mazur,
 • Portalowi Kryzysowo.pl
 • Szkole Przetrwania Tooley Survival