AKCJA EWAKUACJA 2015

Kryzys na wielką skalę, który paraliżuje miasto i przekracza możliwości działania służb powołanych do ratowania życia i zdrowia oraz pilnowania porządku. Brak aprowizacji i chaos tworzą niebezpieczną mieszankę. Zmuszają do unikania kontaktu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej samowystarczalności w zakresie priorytetów przetrwania w mieście. Tak można opisać drugą edycję ćwiczenia „Akcja Ewakuacja”, która odbyła się w dniach 20-22 marca 2015 r. na terenie Olsztyna. Oto galeria ukazująca  wybrane moduły zajęć:

Podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy „Akcji Ewakuacji” zmierzyli się z trasą zadaniową, pozwalającą „poczuć klimat” i sprawdzić swoje zdolności przetrwania wielu nietypowych i zaskakujących ćwiczeń. Następnie zrealizowano moduł zajęć warsztatowych, mających na celu poszerzenie praktycznej wiedzy o miejskich technikach przetrwania. Całość ćwiczeń i symulacji odbyła się na terenie funkcjonującego miasta, przy stałej obecności instruktorów Universal Survival.

Ćwiczenie trwało 36 godzin i obejmowało między innymi: noclegi w warunkach „przygodnych” w terenie zurbanizowanym, pokonywanie przeszkód terenowych, nawigację w terenie zurbanizowanym, działania „ofensywne” w zakresie pozyskiwania sprzętu oraz defensywne w zakresie samoobrony, unikania kontaktu z osobami postronnymi i ewakuacji ze stref zagrożonych napaścią agresywnej grupy, maskowanie swojej obecności w terenie zurbanizowanym, zadanie wysokościowe realizowane w oparciu o sprzęt improwizowany, uzdatnianie wody skażonej chemicznie… oraz wiele innych zagadnień realizowanych w ramach warsztatów lub symulacji.

Ćwiczenie zostało objęte patronatem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn.

Bezpośredniego wsparcia w zakresie realizacji zajęć udzielili nam:

Krzysztof Lewicki – z Rebel & Taurus Krav Maga Olsztyn logo_krav_maga_256

Członkowie Jednostki Strzeleckiej 4016 Olsztyn

Orzełek_Związku_Strzeleckiego_Strzelec_256

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację symulacji.

Nie miałeś okazji wziąć udziału w Akcji Ewakuacji? Nasze doświadczenia ze wszystkich ćwiczeń przetrwania sytuacji kryzysowych w mieście oraz warsztatów urban-survival wykorzystaliśmy do stworzenia unikalnego programu Kursu Przetrwania w Mieście. Zapraszamy do udziału w kursie oraz do śledzenia informacji o przyszłych edycjach Akcji Ewakuacji!

Zespół UNIVERSAL SURVIVAL