Misją Universal Survival jest:

  1. Kompleksowy rozwój naszych odbiorców (psychologia, wiedza, techniki oraz sprzęt).
  2. Skuteczne nauczanie poprzez koncentrację na uczestniku działań.
  3. Pomoc naszym klientom w realizacji ich celów.

SURVIVAL JAKO CEL

– w ramach Kursu Przetrwania, survival jest celem, do którego zmierzamy poprzez kompleksowe i intensywne nauczanie pasjonatów pragnących pełnego rozwoju (umiejętności, wiedzy o sprzęcie, wiedzy o psychologii przetrwania i samym sobie)

SURVIVAL JAKO WYCHOWANIE

– konwencja „szkoły przetrwania” jest doskonałym narzędziem realizacji założeń wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych kierowanych do osób zagrożonych demoralizacją, marginalizacją oraz społecznym nieprzystosowaniem.

Jakub i Michał

 

 

Jakub Dorosz

– magister prawa, Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalność Survival (Numer Legitymacji 3611/PAS/2010).

Współorganizator i uczestnik wypraw „Ural Polarny – Syberia 2013”, „Syberia – Ałtaj 2014”, „Kuzył-Kum 2015” oraz „Laponia 2016”. Autor i realizator programów profilaktycznych bazujących na konwencji szkoły przetrwania. Pedagog ulicy (streetworker), trener pracowników socjalnych w programie „Pomosty”. Realizator programu szkoły przetrwania dla wychowanków zakładu poprawczego. Prezes Stowarzyszenia Profilaktyków, Streetworkerów i Animatorów „Wachlarz”. Dowódca Jednostki Strzeleckiej 4016 w stopniu st. sierż. Związku Strzeleckiego. Członek założyciel Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

 

Michał Drózd

– magister filozofii. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Streetworker – pedagog ulicy.

Członek założyciel Stowarzyszenia Profilaktyków, Streetworkerów i Animatorów „Wachlarz”. Realizator programu szkoły przetrwania dla wychowanków zakładu poprawczego. Współpracował między innymi z organizacjami z Rosji i Ukrainy w ramach tworzenia programów pracy z osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, w tym środowiskami ukraińskich Romów. Obszar dotychczasowych podróży wyznacza rejon gór Ałtaju, południowej Karelii, Azerbejdżanu, Półwyspu Kolskiego oraz Uralu polarnego.