Co nas wyróżnia

W skład naszej kadry wchodzą osoby o bogatym doświadczeniu z różnych dziedzin, których suma daje wyjątkową mieszankę wiedzy i doświadczenia, którym dzielimy się w trakcie naszych szkoleń nadając im interdyscyplinarny charakter.

Jako jedyni w Polsce, od lat regularnie poddajemy się ekstremalnym, wielodniowym treningom przetrwania. Robimy to, by stale utrzymywać status najlepszych instruktorów – to znaczy najbardziej autentycznych, uczących tego, czego sami doświadczyliśmy w warunkach prawdziwego zagrożenia ze strony Natury.

W tym celu, co roku organizujemy dla naszych instruktorów wyprawy osadzone w scenariuszach survivalu i bushcraftu. Odbywają się one w prawdziwie odludnych rejonach świata, gdzie jesteśmy zdani sami na siebie.
Celowo posługujemy się wówczas sprzętem zminimalizowanym, zaimprowizowanym lub zupełnie odbiegającym jakością od współczesnych standardów. Celowo doświadczamy wielodniowego głodu, skrajności pogodowych, udręki stosowania „specyficznego” wyposażenia i odzieży, ale przede wszystkim doświadczamy rozmaitych presji psychicznych, takich jak na przykład świadomość braku asekuracji zewnętrznej.

W trakcie wypraw uczymy się radzić sobie w survivalowy sposób, mając wokół siebie realne czynniki zagrożenia życia, np. nurt przekraczanych wpław syberyjskich rzek, obecność jadowitych zwierząt pustyni, drapieżnych zwierząt tajgi, zmienność pogody na dużych, górkich wysokościach oraz wielu innych… Robimy to dla naszej satysfakcji oraz po to, by móc wspierać naszych klientów w ich rozwoju – robimy to dla Ciebie.

Wiedza o przetwaniu, którą zdobywamy od ponad 15 lat z każdego możliwego źródła, zostaje przez nas w ten sposób bezkompromisowo przetestowana na własnej skórze, w prawdziwie ekstremalnych okolicznościach, by trafić do programu szkoleń. Unikamy przez to powielania wiedzy już wielokrotnie powielonej oraz chronimy nasz przekaz merytoryczny przed zmorą powierzchownego eksperctwa, charakterystycznego dla dzisiejszych czasów.

Codziennością wypraw instruktorskich są liczne zaskoczenia, ekspozycja na niesprzyjającą pogodę, narastające z każdym dniem fizyczne osłabienie i postępujące psychiczne wyczerpanie stresem. Umysł obciąża potrzeba stałego dbania o bezpieczeństwo. Z każdym dniem potrzeba ta jest coraz bardziej znacząca, a jednocześnie coraz trudniej prawidłowo o nią zadbać. Prozaiczne kontuzje, błąd nawigacyjny, niedoszacowanie zapasu wody, czy porażka w rozpalaniu ognia, gdy nie posiada się łączności, a do cywilizacji są setki (dosłownie!) kilometrów odludzia, może być początkiem końca.
Mierzymy się również z frustracją, poczuciem bezsilności, zwiątpieniem, złością, znużeniem, monotonią, a czasami również różnicami charakterów w zespole. Na tym tle rysuje się sens powiedzenia, że najważniejszym „narzędziem” przetwania jest mózg. Survival zasadzać się musi na psychologii, a nie na technicznych sztuczkach, których wyuczyć się można z książek lub internetu.

Psychologię survivalu umiejscawiamy względem innych czynników przetrwania w ramach tzw. „piramidy”. Psychologia stanowi jej fundament, zatem największą i zarazem najważniejszą część. Rolą fundamentu dowolnej konstrukcji czy budowli jest umożliwienie nadbudowywania kolejnych pięter na solidnym i pewnym podłożu.
Survivalowe umiejętności techniczne oraz dostęp do sprzętu survivalowego to jej kolejne dwa poziomy. Na nic zatem zdolność krzesania iskier, wiązania sznurka, filtracji wody, czy też najlepszy survivalowy nóż lub kompas, jeżeli survivalowiec nie jest świadomy sam siebie i tego jak w sytuacji autentycznej presji psychicznej zadziała jego głowa. Emocje mają wpływ na myśli, a myśli kierują działaniami w ramach planu przetrwania. Gdzie zatem leży sedno sprawy – czy już to dostrzegasz?

Wyjątkowość naszego sposobu i zakresu szkolenia zasadza się zatem na psychologicznym aspekcie survivalu, który rok w rok „badamy” na własnej skórze, gdzieś daleko od domu, na końcu świata.
Możesz czerpać wprost z naszych doświadczeń z survivalowych wypraw zagranicznych, niezależnie od stopnia Twojego zaawansowania technicznego, ilości przespanych w lesie nocy oraz szybkości z jaką rozpalasz ogień, czy też sprawności fizycznej. To istotne atuty, które należy pogłębiać, a przede wszystkim osadzić na fundamencie znajomości samego siebie.

Chcesz do nas dołączyć?

Jeżeli zainteresowała Cię nasza działalność i chcesz z nami współpracować skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się