UNIVAL Sp. z o.o.
ul. Okopowa 14,
10-075 Olsztyn.
KRS: 0000660399
NIP: 7393893629
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy 5000 PLN w całości wpłacony

Kontakt: e-mail: sekretariat.universalsurvival@gmail.com

Zabezpieczenie antyspamowe: captcha