Oferta dla biznesu

Oferujemy szkolenia skierowane dla pracowników oraz pracodawców chcących zwiększyć swoje kompetencje.

Nasz sposób wspierania Twoich celów

Nasza metoda pracy jest skrajnie odmienna od powszechnie stosowanych standardow w zakresie realizacji  zajęć coachingowych w sali wykładowej. Wszystkie przeżycia i wrażenia są autentyczne, zatem przekaz merytoryczny i wspólnie formułowane wnioski pozostają klarowne i prawdziwe, poparte widocznymi i zrozumiałymi dla wszystkich okolicznościami. Dzięki temu, w naszej metodzie nie musimy bazować na suchej teorii i abstrakcyjnych pojęciach. Outdoorowa konwencja umożliwia wychodzenie poza strefę komfortu, co następuje w kontrolowany i regulowany przez instruktorów sposób, stosownie do możliwości grupy.

Dodatkową wartością pracy w oparciu o las, przygodę, zaskoczenia i survival jest umiejscowienie zespołu w nowych i niecodziennych warunkach. Wymagają one przyjęcia postawy aktywnego poszukiwania rozwiązań. Pozwala to skuteczniej wychodzić poza utarte schematy zachowań, ról i przyzwyczajeń, a tym samym pozwala lepiej poznawać siebie – w nowy, pozytywnie zaskakujący sposób.

Stosowana przez nas metoda pracy, bazująca na osiągnięciach naukowych w zakresie rozwoju osobistego, jest ściśle określona i skonkretyzowana. Stwarza szeroki zakres możliwego oddziaływania. Aby go optymalnie dostosować do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, każdorazowo przygotowujemy szczegółowy program zajeć dla danego zespołu. W tym celu zapraszamy do kontaktu z nami, aby wymienić niezbędne informację i przygotować konkretny zakres szkolenia.

Trenerzy realizujący zajęcia posiadają ponad 10-letnie, szerokie doświadczenia w pracy z zakresu rozwoju osobistego człowieka oraz zespołu.

Kuba Dorosz

Certyfikowany trener Outdoor Learning, pracujący w tzw „edynburskim modelu” rozwoju osobistego, szkolony bezpośrednio w Szkocji przez trenerów organizacji Venture Trust przy wsparciu naukowym Uniwersytetu w Edynburgu.

Certyfikowany trener-coach kompetencji miękkich oraz pogłębiania kapitału społecznego. Pedagog ulicy („streetworker”) z 8-letnim doświadczeniem pracy w środowisku. Autor i realizator programów profilaktycznym, w tym współautor wyspecjalizowanego 7-miesięcznego programu realizowanego w zakładzie poprawczym. Certyfikowany instruktor survivalu, organizator licznych survivalowych wypraw zagranicznych w odludne zakątki świata.

Michał Drózd

Magister nauk humanistycznych w specjalności filozofia.. Członek współzałożyciel Stowarzyszenia Profilaktyków, Streetworkerów i Animatorów ”Wachlarz” w Olsztynie. Pedagog ulicy (streetworker), współtwórca i realizator programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Współtwórca oraz realizator programu szkoły przetrwania dla wychowanków zakładu poprawczego.

Realizator projektu kierowanego do wychowanków Państwowego Domu Dziecka No 4 dla dzieci z silnym upośledzeniem fizycznym i umysłowym w Pavlowsku (St. Petersburg, Rosja) oraz bezdomnych wychowanków Domu św. Marcina de Porres w (Fastów, Ukraina).

W zależności od potrzeb Zamawiajacego, istnieje możliwość zrealizowania zajęć w ramach programu rozszerzonego, w ktorym do zespołu trenerskiego dołącza również Agnieszka Łobacz.

Agnieszka Łobacz

Psycholog

Psycholog, trener, coach z wieloletnim doświadczeniem w HR na stanowiskach menadżerskich. W swojej pracy łączy doświadczenie biznesowe z wiedzą psychologiczną, w szczególności wykorzystuje narzędzia analizy transakcyjnej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji opartej na relacjach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz European Association for Transactional Analysis.

 

Co zyskujesz dzięki naszej ofercie

Program, który realizujemy podczas wypraw terenowych opiera się na pracy zespołowej i indywidualnej. Uczestnicy stawiani są przed różnymi wyzwaniami i muszą odnaleźć się w nowych okolicznościach, sprawdzają swoje umiejętności w niecodziennych dla nich warunkach. Są to sytuacje, które wymagają kompetencji podobnych do tych wykorzystywanych w zarządzaniu firmą takich jak, m.in. działanie pod presją, szukanie rozwiązań, efektywna komunikacja, planowanie, praca w zespole, czy delegowanie zadań.

Oferta łączy rozmaite elementy rozwoju wiedzy i umiejętności na dwóch zasadniczych polach

  • zarówno umiejętności „twardych” dotyczących ściśle pojętego survivalu i technik przetrwania (np rozpalania ognia, pozyskiwania i uzdatniania wody, sygnalizacji ratunkowej) oraz elementów pierwszej pomocy,
  • jak również umiejętności „miękkich”, które stanowią elementarne spoiwo pomiędzy wiedzą „twardą”, a możliwością skutecznego jej wdrażania w danych okolicznościach. Dowodzą tego nasze wieloletnie doświadczenia zdobywane w trakcie ekstremalnych zagranicznych wypraw survivalowych w odludne zakątki świata, w których faktycznie nasze życie i zdrowie, było w całości uzależnione od efektywnego łączenia wyżej wskazanych umiejętności.

Nasza propozycja stanowi również idealną altnernatywę dla szeroko pojętych ofert integracyjnych dla małych zespołów. Budowanie, wzmocnienie i zgranie współpracujących ze sobą osób jest zdecydowanie bardziej efektywne w przypadku powyższej metody, niż powszechne zabawy oraz konkurencje na rywalizację, a tym bardziej efektywne i bezpieczne, niż pozorna integracja przy alkoholu.

Poznaj szczegóły

  • Szkolenie może trwać od kilku godzin do wielu dni.
  • Może być w całości realizowane w formie outdoorowej, bądź mieszanej.
  • Logistyka oraz warunki noclegu, każdorazowo dostosowywane są do możliwości uczestników oraz założeń programowych.
  • Realizacja zajęć jest możliwa o każdej porze roku.
  • Wspólne przebywanie w terenie może opierać się na formule stacjonarnego obozu, bądź obozu wędrownego; pieszego lub spływu.
  • Program zajęć w ujęciu „twardych” umiejętności, może powstać z uwzględnieniem leśnych aktywności o różnej charakterystyce: klasyczne survivalowe, bushcraftowe, turystyczne lub wyspecjalizowane zakresy ratownicze, czy też militarne. Wybór jednego z wyżej wskazanych nurtów, wynikać będzie z głównego celu szkolenia i zgłoszonego przez Zamawiającego kierunku rozwoju osobistego. Wybór ten jest świadomą decyzją instruktorów przygotowujących szkolenie, dokonywany w porozumieniu z Zamawiającym.
  • Zajęcia prowadzone są na obszarze naszej bazy szkoleniowej (rejon wsi Nowe Kawkowo, w woj. warmińsko-mazurskim), na prywatnym, zalesionym terenie.
  • Istnieje również możliwość przeprowadzenia realizacji w innej lokalizacji na terenie kraju lub za granicą.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby przygotować szczegółowy zakres oferty

Kuba Dorosz +48 796 107 189
kontakt@universalsurvival.pl